Vaše príspevky


Váš podpísaný inteligentný príspevok, napísaný slušnou formou, bez vulgárnych slov, urážok a osobných útokov bude zverejnený na tejto stránke. Vaše príspevky môžete poslat ako E-mail kliknutím sem . Za obsah nesie zodpovednosť autor článku.
Odpovedat priamo autorovi príspevku môžete kliknutím na odpovedat autorovi.
25.

17.10.2013
Vážení priatelia, piloti kategórie F3F,
v prvom rade by som sa chcel touto cestou poďakovať všetkým tým, ktorí sa aktívne zapojili do organizácie historicky prvých ME v kategórii F3F na Donovaloch, ktoré sa uskutočnili v tomto roku. Bola to neoceniteľná pomoc, bez ktorej by sme podujatie tak obrovského významu nedokázali urobiť, a na tak vysokej úrovni. Svedčia o tom ohlasy na mnohých fórach a z veľmi veľa krajín. Zaujímavé na tom je to, že sme sa s výnimkou pár jednotlivcov dokázali zjednotiť, zabudli sme na všetky " žabo-myšie" vojny, nerozmýšľali sme o tom či to máme, alebo nemáme ďaleko, či sme sa niekedy pohádali, či to poriada ten, alebo onen klub. Takto by som si predstavoval fungovanie našej kategórie do budúcna. Bez zbytočných pripomienok, osočovania a osobných narážok.
Žiaľ, skončili ME a opäť nastali problémy. CELÝ ČLÁNOK čítajte TU ->
Marián Maslo
24.

15.10.2013
Nominácia reprezentácie:
V prvom rade, by som chcel vyjadriť, svoj absolútny nesúhlas s momentálnym systémom bodovania. Podľa môjho názoru je bodovanie reprezentácie úplne neobjektívne, pretože nezohľadňuje výkonnosť pilota na danej súťaži. Systém – body za poradie je podľa mňa, úplne nespravodlivý...

CELÝ ČLÁNOK čítajte TU ->
Pilot F3F Vlado Šimo
23.

15.10.2013
Ahoj Ferko!
Moja reakcia na prvú časť Tvojej odpovede :
Hádam si nemyslíš, že dva kluby budú rozhodovať o celej komunite F3F na Slovensku, alebo áno. Aj tu bude platiť nejaký centristický prístup??? Kde sú kluby Nitra/asi viem prečo sa nechceli na tejto „diskusii“ zúčastniť ,asi Ti to netreba vysvetľovať/,MK HAWKS,MK Košice,LMK Prešov,Rc Letka Košice. Poprosím Ťa zverejniť diskusiu k tejto problematike na webe s konkretnými príspevkami jednotlivých diskutérov ako aj prijaté závery v podobe nejakého záznamu, alebo to boli zas len pizzeriové diskusie!!! Prečo si sa nesnažil diskutovať s pilotmi F3F na súťažťiach Serialu M-SR ale len po nejakom Braunsbergu /veď to nie je na Slovensku/!! ...

CELÝ ČLÁNOK čítajte TU ->
Pozdravuje Števo Andoga-Clostermann
22.

15.10.2013
Vážení priatelia!

V úvode svojho príspevku som uviedol motivačné vyjadrenia jedného človeka na riešenie problémov F3F /aby sa piloti nad tým zamysleli/v ZMoS, to je len jeden názor, čisto subjektívny bez žiadného hlbšieho rozboru situácie, len volanie po niečom o čom ani sam autor nič nevie. Ako tréner len sucho konštatuje, nič nenavrhuje, ale po hlbšom štúdiu a analýze týchto jeho myšlenok človeka ihneď napadá myšlienka, že to ma hlbšie dôsledky: To je zlikvidovať to dobré čo je v slovenskom svahovom lietaní a zaviesť tu niečo neoverené a podľa mňa škodlivé pre rozvoj a ďalšie napredovanie tejto kategórie.
Po viacerých telefonických hovoroch s pilotmi F3F som nadobudol presvedčenie, že sa tu vytvára nejaká veľmi múdra a osvietená skupina „pilotov“,ktorí sa pokušajú rozbiť komunitu F3F a tým aj kategóriu.ktorú sme tak chceli aby bola oficiálna !!! Viem o čo hovorím!!!
Ďalej by som poprosil inovatorov aby prestali s hodnotením práce MK HAWKS za stolmi v nejakej pizerii, najmä čo sa tyká poslednej súťaže MRA na DK!! Odporúčam im aby sa skôr venovali tomu čo zbabrali v tohtoročnom Seriáli!!!!

A teraz konkretne ku Kritériám:
Najprv otázka: Kto sa podieľal na vypracovaní týchto „kritérií“. Kedy a s kým boli prerokované. Ktoré LMK,MK sa k ním vyjadrili. Kedy boli prerokované v orgánoch /Rada KLM/. Aké boli pripomienky k ním a podobne. Predpokladám,že tomu tak nebolo. Tak ich považujem iba za názor jedného človeka, alebo viacerých???
CELÝ ČLÁNOK čítajte TU ->
Mgr.Štefan Andoga - Clostermann,v.r.
Na túto časť príspevku môžem reagovať ihneď:
Kritériá pre nomináciu na MS F3F 2014 - Donovaly som zapísal ako spoločný návrh pilotov MK Záhorie, KLM Ružomberok na stretnutí po medzinárodnej súťaži F3F na Braunsbergu 14.4.2013. Nie je to názor jedného človeka. Pozvaní boli všetci, zúčastnili sa iba piloti KLM Ružomberok a MK Záhorie, piloti z LMK Nitra odmietli účasť na tejto diskusii.

Stanovy ZMOS v čl.14. ods.7
f) štátny tréner stanovuje podmienky na zaradenie športovcov do širšieho reprezentačného výberu
g) navrhuje a predkladá rade odbornosti na schválenie výber reprezentantov na medzinárodné súťaže, kontinentálne majstrovstvá alebo majstrovstvá sveta

Podmienky pre kvalifikáciu na MS F3F 2014 som stanovil a zverejnil na www.f3x.sk ako správne píšeš 14.4.2013. Kritériá pre ďalšie roky sú predmetom tejto diskusie.
F.Ruisl
21.

13.10.2013
Vážení modelári.
1. Môj návrh na výber reprezentácie v kategórii F3F:
A) 3 zahraničné súťaže a 1 seriálka
B) 3 seriálky a 1 zahraničná súťaž
C) 2 zahraničné súťaže a 2 seriálky
Dve súťaže, zahraničnú (eurocontest) a seriálku postaviť na jednu úroveň. A to tak, že zahraničnú súťaž bodujeme nasledovne: umiestnenie sa v súťaži rovná sa body, ktoré sa započítajú do výsledkov. Seriálka, nakoľko sa jej zúčastňuje menej súťažiacich, bonifikovať na úroveň zahraničnej (prepočet bodov matematicky).

2. Tréner F3F
Áno, schvalujem odstúpenie Ferka z trénerskej funkcie. Avšak iba z toho dôvodu, že toto slovo nevystihuje význam funkcie a náplň jeho práce. Doporučujem premenovať toto slovo na "manažéra F3F". Manažér zahŕňa na 100% jeho vlastnosti ako čestnosť, spolahlivosť, zodpovednosť, kamarátstvo a vedenie stránky F3F. Preto doporučujem Ferka zvoliť za "manažéra F3F".

3. A nakoniec by som týmto chcel poďakovať reprezentácii Slovenska za úspešné umiestnenie sa na súťaži MS 2013 F3F. Chcel by som poďakovať Ferkovi, organizátorom vrátane rozhodcov, ktorí svojou profesionalitou dokázali, že vieme zorganizovať ME na vysokej úrovni. Taktiež by som chcel popriať všetko najlepšie novým organitátorom, ktorí sa chystajú na MS 2014, aby sa im podarilo udržať a ešte zvýšiť kvalitu MS.
S pozdravom pilot F3F Ďuriš.
20.

9.10.2013
Vážení piloti F3F ,Vážený pán tréner F3F
V prvom rade plne stojím za tým všetkým čo som doposiaľ na tomto fóre uviedol. Potvrdzuje sa to, čo som predpokladal. ME 2013 na Donovaloch v plnej nahote ukázali kde vedie preferovanie tých, ktorí nemajú žiadne ostrohy v tejto náročnej kategórii, sú nafúkaní netolerantní a namyslení!! Ešte šťastie, že všetko dobre dopadlo ,vďaka ochotným a zanieteným pilotom, v tomto prípade, rozhodcom, časomeračom, výkonným „robotníkom F3F“na čele z Luděkom Navarčíkom!!!
A teraz k podstate veci:
A. Nominácia reprezentantov na ME, MS:
1.Vypracovať kritériá výberu reprezentantov nielen účasť na súťažiach ale najmä správanie sa tých ktorí chcú reprezentovať najmä na domácich súťažiach. Reprezentovať by nemali Tí, ktorí majú peniaze a môžu si dovoliť chodiť po Európe a súťažiť. Aj to je potrebné ale nie až také podstatné, keď morálne vlastnosti dotyčného nezodpovedajú tomu čomu sa hovorí reprezentant!!!
2.Za podstatné považovať účasť na domácich súťažiach Seriálu F3F a to tak, že podstata bodov bude za výsledky doma. Niekto bude namietať, že doma je slabšia konkurencia. No nie je tomu tak - viď umiestnenie našich na tohtoročných ME na Donovaloch.
Nesúhlasím aby si niekto nahradzoval body miesto Seriálu bodmi z medzinárodných súťaži.
3.Tréner resp. TM repr. družstva by sa mal viac starať o reprezentantov. Úbohosť našej výpravy na ME F3F 2013 vynikla v plnej nahote. Nevyzerali ako reprezentanti /každý bol oblečený inak/-to je reprezentácia??? Na svahu vyzerali naši reprezentanti ako súkromníci - dokonca ani spolu nesedeli, ako by neboli reprezentanti SR!!!!
Čo ZMoS už nemá peniaze na to aby vybavil reprezentantov jednotnou „uniformou“, ale je potrebné za tým isť aj buchnúť po stole!!!
4. Okamžite zverejniť kritéria ja o nich nič neviem. Musí to byť dokument schválený Radou leteckých modelárov ZMoS a nie nejaký výmysel niekoho!?!?
5.Pri organizácii takých vážnych podujatí ako sú ME a MS mať vytypovaných a odskúšaných viac svahov a nielen Donovaly. Veď nie je možné aby sa štyri dní sedelo bez lietania a čakalo sa na to ako to vyjde!!!

B. Majstrovstvá SR F3F:
1. Pokračovať aj naďalej formou Seriálu –dôvody sú jasné –financie. Nikto nepríde na verejnú súťaž, keď tam o nič nejde!!
2. Aké zvyšovanie štartovného, veď ste mňa všetci obvinili, že som si dovolil zvýšiť štartovné na 20 EUR a MK HAWKS bol potrestaný odobratím dotácie na súťaže v priebehu dvoch rokov!!! Zamyslite sa nad tým. Ani jeden pilot nepodržal MK HAWKS!! Na pokyn predsedu Barbariča, R. Masný podal protest aby sa výsledky súťaže na DK 2012 nezapočítavali do Seriálu!!! To je ten správny postup???!!
Zabezpečiť financovanie Seriálu zo ZMoS-u!!!
3. Viackrát som žiadal trénera aby intervenoval na RLM ohľadom financovania Seriálu ale nič sa neudialo ,nakoľko RLM nikdy v priebehu posledných štyroch rokov fyzicky nezasadala !!
4. Je potrebné zvýšiť disciplinovanosť pilotov tak ako sme to v MK HAWKS dôsledným dodržiavaním platných Všeobecných pravidiel pre LM dosiahli. Nikto si už nedovolil nezaplatiť včas vklad, respektíve neprísť včas na registráciu, lebo by iste nelietal!!!
5. Nemyslím si, že kluby sú iba zoznamy členov. Tak potom načo také kluby, preregistrujte sa za individuálnych členov a je vec vybavená!!
6. Súťaže Seriálu neorganizovať familiárnou formou ale dôsledným dodržiavaním pravidiel a propozícii.
7. Ani na jednej súťaži Seriálu, mimo MK HAWKS/ sa nepreberali modely, neoznačovali sa, nekontrolovali sa preukazy a licencie, aj trénerov výklad označovania modelov má vážne trhliny a nezodpovedá Obecným pravidlám ZMoS pre LM - voluntarizmus vo výklade!!
8. Presne a prísne dodržiavať platné pravidlá FAI. Pravidlá vykladať jednoznačne a nie voluntaristicky ako komu sa to hodí!!
9. Poriadatelia súťaží musia zabezpečiť poriadok na súťaži, žiadne jalové diskusie, znehodnocovanie práce rozhodcov, pokrikovanie. Prestať sa hrať na ostrovidcov, ktorí z 50 metrov vidia, že tam boli!! Myslím, že každý pilot vie, o ktorých pilotoch hovorím.
10. Prestať manipulovať s výsledkami !!! Posilniť zodpovednosť poriadateľa za vyhlásené výsledky!!!! Za nedostatky v tejto oblasti sankcionovať poriadateľov napríklad nezaradením ich súťaže v budúcnosti do Seriálu.
11. Na každej súťaži zabezpečiť športovú komisiu/JURY/!!
12. FAIR PLAY považovať za najdôležitejšie pravidlo pri lietaní!
13. Neprekladať sústavne termíny súťaži. Doma z okna sa dá ťažko určiť či na Donovaloch fúka alebo nie!! Piloti F3F sú tiež len ľudia a účasť na súťažiach si plánujú. Majú svoje rodiny aj tým sa treba venovať. Prekladanie komplikuje účasť pilotov F3F aj na súťažiach v iných kategóriách. Prekladanie sa už pomaly stalo pravidlom niektorých klubov!!!

C. TRÉNER F3F:
1. Ferko by mal pokračovať i naďalej v tejto funkcii. Vie to robiť a robil to na dobrej úrovni. Bude potrebné aby viac ako doposiaľ zvýšil razantnosť pri obhajovaní záujmov pilotov F3F smerom k postupnému zvyšovaniu finančných dotácii pre túto kategóriu.
2.Aby som dodržal požiadavku diskusie ,tak za trénera navrhujem : ING. FRANTIŠKA RUISLA.

PS. Ferko prečo eviduješ anonymný jeden z návrhov ???? Je to tajné, kto to navrhol?? Čo sa niekto za to hanbí, čo navrhol!!!
Mgr.Štefan ANDOGA- CLOSTERMANN,pilot F3F
19.

7.10.2013
Slovenské F3F - v nových podmienkach

Na poslednej súťaži seriálu MaSR F3F 2013 na Peckovej som po vyhodnotení súťaže otvoril diskusiu o úrovni súťaží seriálu MaSR F3F, o problémoch pri organizácii súťaží.
Otváram diskusiu aj na tomto fóre aby dostal priestor na vyjadrenie každý, kto má záujem posunúť veci správnym smerom. Diskutované témy sú:

1. Nominácia reprezentácie SR F3F - krirériá pre výber. Cieľom je stanoviť pravidlá pre uzavretie nominácie vždy k 31.12. každého roka od r.2014 (kritériá pre nomináciu na MS F3F 2014 na Donovaloch sú známe). Majstrovstvá sveta a majstrovstvá európy FAI sa opakujú každé dva roky.
Ako jeden z návrhov registrujem:
Body za poradie z 3 najlepších medzinárodných súťaží F3F z kalendára FAI v danom roku a body za poradie z výsledku Seriálu MaSR F3F s tým, že bude možnosť nahradiť Seriál MaSR bodmi za poradie z ďalšej medzinárodnej súťaže F3F z kalendára FAI.

2. Seriál MaSR F3F - výhody/nevýhody, áno či nie.
Organizácia seriálu, pokiaľ má spĺňať kritériá majstrovských súťaží, vyžaduje technické zabezpečenie, väčší počet zainteresovaných ľudí, finančné zabezpečenie a v neposlednom rade vhodné svahy. Ak z toho niečo chýba, prejaví sa to na kvalite súťaže (nespomínam počasie...). Nestačí nadšenie jednotlivca, je to kolektívna činnosť. Tá ale v dnešnej dobe bez prostriedkov nefunguje. Kluby sú zväčša iba zoznamy ľudí, chýba motivácia, sú dôležitejšie veci: firma, rodina, práca...
Poraďte ako zorganizovať seriál majstrovských súťaží, keď nemáte k tomu ľudí a prostriedky. Pôjdeme cestou seriálu, zvýšenia štartovného alebo menších oblastných súťaží?

Po vyhodnotení súťaže som informoval F3F komunitu o ukončení mojej činnosti vo funkcii trénera F3F. Preto pripájam ďalší bod na diskusiu:
3. Návrhy na nové obsadenie funkcie trénera F3F pre ďalšie obdobie.

F.Ruisl
18.

24.1.2012
Vážený pán tréner!!
To čo si napísal na vebe ohľadom Seriálu 2013 je niečo nepredstaviteľné!! Niekto sa dohodné!! Čo to je!!?? Kde žijeme na planéte GURU!!.Prečo funguje veb. Prečo si nedal na veci na diskusiu. Kopíruješ prístup k ľudom a klubom tak ako je to v politike.Oslovil s RBK NR a dokonca aj PO aby sa prihlásili k organizovaniu Seriálu a potom si uviedol ďalší!!!! Absolútne ignoruješ MK HAWKS.Čo neide Ti to do Tvojho rámca/nátlak niekoho, o ktorom nepochybujem/Štyri súťaže na Donovaloch a kto bude financovať účastníkov!! Uvedomuješ si čo si urobil. Nariadil si pilotom F3F, že pokiaľ chcú lietať Seriál,tak tam musia prísť!! Ty,ktorý si zverejnil Tvoje "ekonomické"prepočty na súťaže ideš sám proti sebe.Vieš aké sú náklady na štyri súťaže na Donovaloch.A ešte preferuješ kluby ,ktoré necedia spracovať ani VL ako organizátorov!!Prečo zavádzaš duplicitu,registrácia súťaži je aeromodelingu,tak čo ešte!!! Hodnotenie,ktoré si zverejnil je nedostatočné a alibistické!!
MK HAWKS i napriek tomu,že si vynechal sa uchádza a zorganizuje dve Seriálové súťaže.Posielam termíny,ktoré som Ti už raz poslal/24.9.2012/,ale Ty to ignoruješ, namiesto toho aby si objektívne to na vebe uviedol.Som z Tvojho postupu rozhorčený,lebo ignoruješ kluby a vyzývam Ťa teraz iba touto cestou,aby so sa vzdal funkcie a odišiel ako funkcionár do zabudnutia,nie ako pilot!! Túto moju požiadavku zverejním aj oficiálne až po Tvojom vyjadrení na moje výhrady.
S pozdravom ŠA,predseda MK HAWKS Brzotín
Príloha:súťaže MK HAWKS 2013
Mgr. Štefan A N D O G A - CLOSTERMANN,pilot F3F MK HAWKS Brzotín
Ahoj Števo,
Ako si videl v hlavičke mailu, rovnako som oslovil všetkých, ktorí usporiadali súťaže seriálu MaSR F3F 2012 (aj Teba MK Hawks), nikoho som neignoroval. Posielal som vám 2x mail (v prvom boli termíny pre 4 súťaže na Donovaloch, v druhom je návrh termínov pre celý seriál MaSR F3F 2013 – 3x Donovaly, Dobšiná, Prešov a Bezovec/Pecková). Termín Tvojej súťaže, ktorý si mi poslal je tam tiež uvedený a nikoho nepreferujem.
Uchádzaš sa o usporiadanie dvoch súťaží Seriálu MaSR F3F 2013. Prvú som zaradil, druhú nie. Ak RC MK Prešov nebude chcieť usporiadať súťaž pre východoslovenský región, potom môže byť ale v inom termíne (ako som Ti písal, tento termín koliduje s termínom ME F3F 2013). Organizácia troch súťaží na Donovaloch vyšla z toho, že tam budúj ME F3F 2013, aby piloti, ktorí budú reprezentovať SR mohli do kvalifikácie na ME F3F odlietať čo možno najviac súťaží v tejto lokalite. Vážim si každého, kto chce súťaž organizovať lebo viem čo všetko za tým je.
Duplicitu nezavádzam (ja súťaže neregistrujem) iba sa snažím termíny zosúladiť.
Už som Ti viackrát písal, že funkciu rád prenechám niekomu kto to bude robiť lepšie. Po čítaní Tvojich mailov mám chuť nechať to ihneď.
Ahoj, Fero
17.

25.5.2012
Žasnem nad analýzami,ktoré si ako tréner a dobrý pilot urobil. Ale je to nejaké z Tvojej strany jednostranné.Pri analýze nákladov vidíš len seba ale čo iní, ktorí absolvujú tie isté vzdialenosti. K Tvojím návrhom, Dobšiná zvýšila štartovné ale asi vieš prečo?! Na tým sa trocha zamysli aj Ty,s "aktivitou" nad pofidernými elektronickými zasadaniami RLM a taktiež s tým,že súhlasíš s tým čo je v rozpore so zdravým rozumom a f3f sa tak aj naďalej ocitá na konci záujmu Tvojho predsedu i keď táto kategória je rovnocennou kategóriou FAI ako všetky upútané modely!!! To je všeobecná poznámka.
Nápad na trojdňové M-SR je "geniálny "ale nezrealizovateľny. Čo si myslíš,že lietanie f3f je iba pre lietanie na jednom svahu.To by potom všetky EUROCONTESTY mohli byť na jednom kopci!! Krása f3f je v tom,že sa lieta vždy na inom kopci a nie na rovine/Pecková alebo na homoli Kokoška/. To treba len trocha snahy a tieto kopce nájsť a nie ľpieť na niečom čo novým výkonným modelom je cudzie!! Najlepšie bude všetko zabaliť z celoslovenského hľadiská a lietať si regionálne!!
Čo je to za prístup k majstrovstvám SR keď ihneď na začiatku sa dve súťaž preložili Pecková/kde sa už roky nelietalo,ale na iba na nejakej ceste,respektíve pri stohu".Čo sú to za svahy,o takýchto pravidlá FAI vôbec neuvažujú.Aj súťaž v Poľsku a dokonca európska-na hrádzi nádrže,veď to je nonsens.Podľa toho čo sa deje stači si postaviť niekde pri Bratislave alebo Senici kopček s piesku a lietať!! Nápady typu 2.-3. dní pred súťažou sa dohodnúť.Čo sme my piloti pajáci,že budeme stále na telefóne čakať,že sa niekde niekto uráčil urobiť súťaž!!! Kto nechce nech na danú súťaž neide,veď to nie je povinnosť,je to koníček. Čo je to za prístup LMK Nitra,ktorý nedodržuje propozície/asi kvôli hokeju/ dvojdňová súťaž zmení na jednodňovú.To všetko je o prístupe.Alebo súťaž v Prešove sa nekonala,kvôli zlým podmienkam-asi to nebude pravda lebo v sobotu a nedeľu 5.-6.mája fúkal silný južný vietor na celom území SR ale najmä na východe/viem čo hovorím ,v tom čase som organizoval Svetový pohár SM-rakety v Brzotíne!/,problém bol asi v niečom inom len to treba pomenovať a nie vyhovárať sa na podmienky. Bol by som rád aby sa hľadali konštruktívne riešenia a nie pesimistické čo keď nebude fúkať,Stačí si pozrieť moje príspevky aj na tomto fóre,kde som viackrát hovoril a písal na tému výberu svahov a dlhodobému sledovaniu vývoja počasia.Ako niekto môže plánovať súťaže na tie iste termíny,keď ani raz nevyjdú a potom to prekladať.Kto chce byť Majstrom SR tak by mal chodiť na všetky súťaže a to sa tyká aj ambícii na reprezentačný dres SR a nie špekulovať typu kde bolo tam bolo,bol tu niekedy Seriál M-SR F3F FAI.
To sú len niektoré moje poznámky.Bolo by ich viac,ale na čo,keď sa na svahákmi zmráka!!!
S pozdravom LETU ZDAR A SVAHOVÉMU LIETANIU ZVLÁŠŤ
Mgr. Štefan A N D O G A - CLOSTERMANN,pilot F3F MK HAWKS Brzotín
16.

23.5.2012
V čase, keď skončili dotácie MŠ na Seriál MaSR a výška vkladu na súťaž sa viac ako zdvojnásobila (Dobšiná), urobil som si tabuľku výjazdov na súťaže Seriálu MaSR v r.2012 a spočítal som koľko km musím absolvovať ak chcem odlietať všetky súťaže seriálu. Odlietal by som 6 súťaží.
Pecková 103 km
Bezovec 111 km
Donovaly 235 km
Ružomberok 264 km
Prešov 422 km
Dobšiná 328 km
Spolu aj späť 2926 km

Podobne som to spočítal pre Ružomberok (spolu 1432km), Nitru (2156km) a Prešov (2330km).

Urobil som porovnanie, ak by Seriál MaSR boli dve súťaže (3 dni - predĺžený víkend) na Donovaloch alebo inej lokalite a lietal by som viac súťaží s lokálnym významom v okolí do 150km. Vyšla mi takáto tabuľka:
Pecková 4x 103 km
Bezovec 5x 111 km
Donovaly 2x 235 km
Spolu aj späť 2874 km
Odlietal by som 11 súťaží a najazdil o pár km menej. Zajímavé ?

Z tejto matematiky mi vychádza návrh, ktorý dávam do diskusie:
Usporiadať Seriál MaSR ako dve 3 dňové súťaže na Donovaloch (spoluprácou viacerých klubov) a organizovať viac súťaží v blízkom okolí s menšími nákladmi na kopcoch, ktoré sú vhodné na súťažné lietanie F3F. Myslím si, že takéto Majstrovstvá Slovenska F3F by mohli byť zorganizovné na lepšej úrovni a zúčastnilo by sa aj viac pilotov.
F.Ruisl
15.

21.5.2012
Ahoj Fero,
mozno len taky velmi zjednoduseny pohlad na tie problemy sutazenia na Slovensku.. mozno ste sa nad takym uz zamyslali a mozno je to blbost ale co tak si na Slovensku vytipovat 5-8 kopcov, ktore pri urcitom smere urcite nosia a su overene..
Priklad ako Bezovec, juh/sever Donoval, pripadne dalsie svahy v okoli Ruzomberka, juh Peckovej atd..
Proste kopce, kde uz kazdy lietal a vie sa ake su podmienky, a nasledne vyhlasit len terminy kedy sa budu sutaze konat ale nie lokality.. a podla predpovede 2-3 dni pred sutazou dohodnut kopec..
Viem, ze je to hodne neprakticke a narychlo ale tato kategoria nie je taka kde sa da vsetko dopredu kompletne pripravit.. A po pravde ti ludia, co chodia lietat - je im jedno ci pojdu 100km na vychod, 100km na zapad, alebo namiesto 50km prejdu 150km ked maju vacsiu sancu, ze sa bude lietat v slusnych podmienkach.. To gro ludi co lieta je aj tak viac-menej rovnake a verim, ze su ochotni a schopni prisposobit sa a fungovat flexibilnejsie..
Dalsia vec je, ze by sme sa mali dohodnut na vikendy alebo dni/poobedia ked nic nie je planovane aby sme aspon 2-3 vyrazili na potencialne kopce kde by sa dalo lietat a odskusat to, nafotit, nalietat, zmerat smer/rychlost vetra a spravit zaver..
Co ma tak narychlo napada z potencialnych miest okolo mna su Snilovske sedlo, Martinske hole, Stranik (maly Stranik) atd.. verim, ze v okoli RBK sa tiez najdu take..
Este poznamka..
uprimne, Slovensko nema take kopce ako AT/DE/FR a teda sa principialne neda povedat 'dnes sa lieta v tejto lokalite, ktora ma svahy na vsetky smery' - bud sa prisposobime pocasiu a pojdeme za pocasim/vetrom alebo mozme sediet na zadku.. a kto si chce poletovat rekreacne za domom ten moze.. :-)
Martin Valasek
14.

26.10.2011
Ahojte F3F piloti, pisem svoj nazor...
Flexibilita terminov sutazi si myslim že je na mieste. Dnes už sa da celkom spolahnut na predpoved počasia. Teda pokial nevychadza pocasie, je rozumne prelozit sutaz na nahradny termin, pre zlepsenie by som doporucil sledovat pocasie na vikend tyzden pred sutazou A v pripade ze vychadza super pocasie, tak zrealizovat sutaz tyzden dopredu. Neviem, ale ci to dovoluju pravidla. Dalej pre zvysenie poctu ucasnikov na sutaziach by som zlahka chcel navrhnut rozposielanie emailov napr. 14 dni pred sutazou kazdemu pilotovi, teda upozornit potencialneho ucastnika na bliziacu sa sutaz. Napr. tento rok som koli tomu zmeskal jednu sutaz, konkretne donovaly pretoze som nikde nenasiel nahradny termin...prislo mi to ako ze sa zrealizovala sukromna sutaz kde bol obmedzeny pocet ucastnikov. Bolo to ale lepsie ako v dobsinej 3 piloti :)

V kazdom pripade na sutaze kazdeho organizatora chodim rad, lebo vsade su odlisne podmienky a fakt je konkurencia co sa tyka zrucnosti pilotov. Problem ktory by bolo dobre riesit je mala ucast mladych pilotov....

p. Andoga, z coho ste vyhodnotil ze nemam zaplatene clenske na rok 2011?
Dakujem za odpoved.
S pozdravom Miro Trnkocy
13.

26.10.2011
Povodne som sa nechcel vobec vyjadrovať k tejto nezmyselnej polemike, ktorá beží v diskúsii. Prosím Ta zverejni moj názor na celý problém.

Sútažné lietanie v peknej a teraz už v definitívnej kategórii F3F na Slovensku ide k zániku. Hladaju sa nezmyselné problemy ako to v súťažnom lietaní s účasťou čo najviac skomplikovať. Počasiu naštasie rozkázať nevieme takže prekladaniu súťaží sa dá ťažko vyhnuť. Lietať treba vtedy keď fúka vietor preto organizovanie súťaží musí byť pružné najlepšie cez internet. Pred dvoma rokmi sa zaviedlo prihlasovanie s posielaním vkladu týždeň pred termínom súťaže, pýtam sa zvýšila sa učasť, vobec nie. Klesol aj počet tých čo sa zučastnili všetkých súťaží na dvoch aj celkový počet všetkých súťažiacich klesol. Hladajme systém ako to zlepšiťa prilákať dalších a hlavne mladších.
Pozrime sa ako torobia napr. v kategórii F5J kde stále stupa počet súťažiacich. V nasledujúcej sezóne sa menia pre velký počet prihlásených jednodňové súťaže pre obidve kategórie na dvojdňové. Prihlásiť na súťaž sa dá cez internet jeden deň pred súťažou a pritom zorganizovať túto súťaž je náročnejšie, je potrebné niekolko násobne viac časomeračou. Nikto z organizátorou ani súťažiacích nehladá všelijaké príčiny a obmedzenia tak ako je to v našej kategórii. Nikto nekotroluje či má sútažiaci licenciu napísanú na modeloch,alebolicenčný preukaz. S modelarmi typu, teraz budem adresný nech sa menovaný trebarz na mňa hnevaju. Masný, ktorý ohrozuje modelom časomeračou na bázach a znepríjemnuje svojím správaním pohodu na súťaži už najmenej 10 rokov a celý kolektív F3F to tleruje. Dlhoročný spor medzi R. Masným a Š. Andogom na súťažiach odradil značné množstvo najma mladších modelárov od tejto kategorie. Takéto maniere v koektive F5J trener ani ostatný netoleruju.
Niekolko poznatkov k članku Lesk a bieda F3F na Slovensku. Moj kamarát Štefan zhodnotil len biedu tejto kategórie,ale len z svojho pohladu. Stále zabúda, že Zvazarm uz dávno skončil a nie je možné nič nikomu nariadovať a prikazovať. Dobšinský kopec v rámci Seriálu je zorganizovaný najlepšie a sú tam najlepšie podmienky na lietanie hoci na severnej strane sa lietať nedá. Ostatný poriadatelia len prekladajú termíny sútaže a preto je na súťažiach tak málo pretekárov. Myslím si, že príčina je uplne inde a podiel viny na tomto stave má aj on. Neustále sa odvolávaš na pravidlá ZMOS, radu KLMOS odtial nám pre rozvoj nikto nič neporadí ani nepomože. Uviedol si mená modelárorov čo nemaju zaplatenné členské príspevky je ich 9, nie je to pravda.

Na konci hodnotenia navrhuješ a predkladáš do diskúsie opatrenia k jednolivým bodom mám nasledovný názor:
Od ZMOS neodstaneme na stretnutie žiadny príspevok, spoločenské stretnutie sa každý rok robí v Ružomberku v decembri za vlastné, navrhuješ ale neprídeš. Trénera sme si zvolili všetci tak má pravo rozhodovať,neviem načo nám bude další orgán. Kluby, ktoré poriadaju sútaže maju plné právo rozhotvať kedy, na akom svahu súťaž urobia, aké podmienky na súťaž v rámci športových pravidiel vytvoria a uvedú ich v propozíciach sútaže. Tréner, ale aj každý súťažiaci má právo sám sa rozhodnuť či na súťaž pojde. Tvoje propozície sú také špecialne, samé príkazy a obmedzenia dokonca v ních uvádzaš, konkretné mená kto sa súťaže nemá zučastniť. Potom si prekvapený, že je nás na súťažiach čím ďalej menej. Športové a korektné správanie na súťažiach by malo byť samozrejmostou, treba každé porušenie ihneď na súťaž riešiť. Vyhodnotenie konečného poradia seriálu je dobré a zohladnuje športové kvality pilotov. Započítanie všetkých súťaží do celkového poradia je nespravodlivé, nehodnotíme učasť na súťažiach, ale športový výkon.
Záverom, Treba hladať sposob ako prilákať mladých neorganizovných modelarov na svahové lietanie.Keď príde na súťaž modelár a nemá licenciu vie a chce lietať treba mu to umožniť a nerobiť problémy, poradiť ako dalej postupovať. Navrhujem trénerovi organizovať prihlasovanie na súťaž cez webovu stranku f3x.sk neviem či to kofigurácia stránky umožnuje. Ako vzor može poslúžiť www.f5jfun.com alebo nejaký iný pružný sposob.
O. Styk.
12.

26.10.2011
Zdravim, nahodne som natrafil na nedavne prispevky do diskusie, tak sa jednym pridam.

Stefan, kazdy mame pravo na nazor a jeho verejne vyjadrenie, ale prospelo by veci, keby si volil trochu miernejsi ton. My, co ta pozname, vieme ze takmer kazda tvoja veta je zakoncena vykricnikom, ale nahodny citatel moze mat dojem, ze sa zase na kopci len hadame.
Prekladanie sutazi nie je nic prijemne, ale ak je vysoka pravdepodobnost zleho pocasia, vidim to ako mensie zlo, nez zbytocne niekam cestovat a zabijat cas. Navyse nesuhlasit s prelozenim terminu podla mna maju pravo len ti, ktori boli na dany termin prihlaseni. Ak sa oni dohodnu, ze suhlasia, je to v poriadku. Ten kto nebol prihlaseny, by sutaz tak ci tak neabsolvoval. Nahradny termin mu naopak dava moznost zmenit nazor a prist.
Na sutaziach kde som mal moje meranie, som generoval aj vysledkove listiny. Licenciu do tabulky som nevkladal zamerne, lebo mi neprisla ako dolezity udaj - kazdy dalsi stlpec ubera z citatelnosti. Aby neboli obavy, ze sa deje nieco v nesulade s pravidlami, mozno by stacilo pridat na stranku jednoduchy zoznam clenov Zmosu (meno, klub, licencia), ktory lietaju F3F. Ci ma sutaziaci licenciu aktualne platnu, je vec usporiadatela.

Na zaver - u mna ma trener plnu podporu, lebo vidim ze sa snazi urobit maximum. Ze pilotov ubuda je evidentne. F3F nie je kategoria, kde hocikto pride od obchodu, kupi model a zacne lietat. Vychovat mladych, ktory by sa tomu dnes chceli a mohli seriozne venovat, je takmer nemozne. Vid nas klub. Hoci sa z casu na cas niekto objavi, nevydrzi. Najmladsi co to berie vazne je Simak. Ale zase, aspon stoji za to :-)
J.Kajan
11.

22.10.2011
Pozorne som si prečítal hodnotenie sezóny F3F,ktoré bolo zverejnené na f3x a musím konštatovať,že hodnotenie je všeobecné,nič nehovoriace, To si piloti za celoročné snaženie nezaslúžia. Nič o usporiadateľoch,nič o pilotoch,nič o finančnom zabezpečení a ani trocha sebakritiky, nič o diskriminácii MK HAWKS Brzotín,ktorému Rada KLMOS a aj "zástupca F3F" v tejto takzvanej rade "zabezpečil" dotáciu o 100,00EUR menej ako u ostatných kluboch.
Veľmi ma pobúril výrok o chorej mysli.Ja si myslím,že to patrí mne,lebo som si dovolil mať objektívny názor na tohtoročnú sezónu a niečo som aj navrhol. Takéto urážky používa autor,ktorý v záhlaví oddielu Diskusia uviedol,že články musia byť napísané slušnou formou,bez invektív a vulgarizmov.
Žiadam aby autor dal článok do súladu s tým čo je v súlade s jeho zásadami,ktoré sú uverejnené na f3x!!!

Vážený pán tréner!!
Oznamujem Ti, že ani jedná VL zo súťaži Seriálu tohto roka nezodpovedá ŠP LM ZMoS. a predstav si ani Tvoja posledná!!
Tak nekritizuj MK HAWKS ale aj RBK,PO,NR a samozrejme seba za Záhorie! Čiže to som napísal,že kritika pre teba znamená útok a osočovanie toho,kto napíše!! Hovor v množnom čísle!!
Mgr.Štefan Andoga,MK 88 HAWKS Brzotín

Ahoj Števo,
Týmto výrokom som nechcel nikoho uraziť. Ak sa tak stalo, ospravedlňujem sa každému, kto sa cíti byť dotknutý. Napísal som iba svoj názor.
F.Ruisl /23.10.2011/

10.

21.10.2011
Za vysledkovu listinu zo sutaze na Dobsinej zodpovedas Ty a nikto druhy. Ty ako organizator mas vediet a zabezpecit, ze vysledkova listina ma obsahovat udaje podla Sportoveho poriadku SR pre LM príloha c.2 (ked chces dodrziavat prvidla...) Ked kritizujes, musis aj kritiku prijat, ja som nezacal.
To, ze v celkovom hodnoteni serialu nie su licencie u kazdeho je pravda a samozrejme to opravim tam, kde cislo budem vediet. U niekoho cislo neviem (nebolo vo vysledkovej listine zo sutaze) a tam budem ziadat, aby mi to kluby, ktore sutaz poriadali, doplnili.
Fero /21.10.2011/

Ja nie som tréner a nezodpovedám za kategóriu. To by si mal uvedomiť a nepoučovať po funuse!!! Ja si myslím,že Ty míňaš svoj čas zbytočne. Trafená hus zagaga.Ja som vo VV nemal licencie ale u nikoho , vtedy si ma mal ako tréner upozorniť,ale Ty si odviedol vo VV seriálu polorobotu!! Jedni licencie majú, iní nie!!A ja som Ťa na to právom upozornil. Ty ako tréner maš zabezpečovať dodržiavanie pravidiel ale Ty to nerobíš ale sa urážaš,tak potom načo niečo hovoriť a písať!!! A ešte k Tvojej kritike- VV z Dobšinej robil Jožko Kajan,ale aj tak si ma mal upozorniť v reálnom a nie až teraz,keď sa veci objektivizujú!! A ešte daj vedieť Maslovi aby nezabudol vysloviť svoje geniálne myšlienky,tak ako v Poľsku-bol si svedok jeho posolstva.Viac nechcem rozvádzať.Nie,aby si si uznal,že to tam nie je a tým vzniká pochybnosť či sú členovia ZMoS nie u mňa ale u tých čo poznajú zásady účasti na M-SR a môžu sa pýtať ako to je!!! Myslím si,že pre TEBA kritika je pole neorané.
S pozdravom ŠA
PS. Preukazy a licencie na DK budú vždy kontrolované a dôvod k tomu si dal aj TY zverejnením neplatnej VV Seriálu 2011. MK HAWKS BRZOTÍN Ti za to ďakuje
/21.10.2011/

Podla tejto Tvojej teorie na sutazi na Dobsinej tiez nebol ziaden clen ZMOS ? Dokonca ani Ty nie si clen ZMOS ? Pozri si vysledky, nikto nema licencie v oficialnej vysledkovej listine a to si vyzbieral licencne preukazy od kazdeho. Myslim, ze vies o co ide, zbytocne minas cas (moj i svoj).
Fero /21.10.2011/

Ahoj!
Pozri tabuľku,ktorú si vyhotovil"Celkové výsledky seriálu 2012".Tam nemáš uvedené ich licencie.Mám to odtiaľto!!
Pozdrav od Števa /21.10.2011/

Ahoj Števo,
neviem odkiaľ máš informáciu (ktorú si zverejnil), že A.Frenslich a R.Masný nie sú členmi ZMOS. Obaja majú platný preukaz, známku, licenciu ZMOS a sú členmi MK Záhorie aj v tomto roku. V každom prípade je zodpovednosť za spávnosť výsledkov na organizátorovi, ktorý poriada seriálovú súťaž a posiela výsledkovú listinu. Mali by tam byť uvedení iba piloti s platnou licenciou.
Ahoj, Fero /21.10.2011/
F.Ruisl
9.

21.10.2011
Hodnotenie sezóny F3F 2011 a ako ďalej na budúci rok
F.Ruisl
8.

20.10.2011
Mgr.Štefan Andoga,MK 88 HAWKS Brzotín, „LESK“ A BIEDA F3F FAI NA SLOVENSKU

Je štvrtok 20.10.2011 vonku je sychravé a daždivé počasie/konečne dážď/ študujem výsledky „Seriálu M –SR F3F FAI 2011“,ktoré na oficiálnej stránke zverejnil pán tréner Ing. Ferko Ruisl a nie som s tým čo je tam napísané spokojný!! Nič o tom ako to skutočne bolo, veď aj načo, pre tých niekolkých-až dvoch pilotov /ŠIMO a IVAN/, ktorí sa zúčastnili všetkých sútaží rozvádzať podrobnosti, problémy seriálu, prekladanie sútaží, zodpovednosť MK, LMK za naplnenie oficiálneho športového kalendára na rok 2011 ....
Celý príspevok v pôvodnom znení od autora
7.

5.5.2011
Dobrý den.   POZOR!!!
Ako už vieme, že sa zmenila situácia a v Prešove ing.Ondrej Styk sa vzdal usporiadania sútaže F3F v Prešove. Po dohode som to prevzal ja Vladimír Gábor. A práve z tohoto dôvodu prosím všetkých sútažiacich F3F aby akceptovali preloženie sútaže na 3 – 4. 9.2011. Ak máte nejaké dotazy, prosím obratte sa na moju mailovu adresu : vladogabor45@gmail.com  alebo na mobil: +421 915 878 617

Dakujem
Vladimír Gábor, Prešov

6.

8.6.2010
MK 88 Hawks Rožnava v zastúpení jeho predsedu Mgr. Štefana Andogu je pobúrený svojvolným konaním LMK Ružomberok,ktorý si prekladá sútaže Seriálu F3F 2010 ako sa mu zachce pricom nerešpektuje nic co bolo zverejnené a schválené. To iste sa týka aj trénera,ktorý bez mihnutia oka oka poprie to co je zverejnené na stránke F3F SK, kde sú zverejnené sútaže oficiálneho kalendára sútaži ZMoS na rok 2010.Tam je totiž uvedené, že 11.-12.9.2010 sa lieta Memorial R.Andogu, ktorý je zároven náhradným termínom júnovej sútaže 12.-13.6.2010 XX.rocník PPP mesta Dobšiná/ak nevyjde pocasie/. MK HAWKS žiada,aby sa konecne už prestalo na Slovensku žonglovat,tak ako sa komu zachce, aby už konecne aj tu platili dohodnuté pravidlá. LMK Ružomberok si striela od pása ako sa mu zachce a aby si aj tréner uvedomil, že kamarátom treba byt v prvom rade s dohodnutými postupmi!!! Naco potom usporiadatelia seriálu nahlasujú náhradné termíny?!?! Alebo to LMK Ružomberok nerobí.A kde je tu potom koordinácia sútaži zo strany trénera,ktorý by mal dbat aj o to aby ani náhradné termíny sa neprekrývali !! Žiadam urobit okamžitú nápravu, lebo Kalendár sútaži ZMoS nie trhací kalendár.
V Brzotíne 8.jún 2010 06.16 hod. Mgr.Š.Andoga - Clostermann

Ahoj Stevo, pokusim sa Ti objasnit preco tato situacia vznikla. Sutaz F3F v Kosiciach je v kalendari zverejnena v termine, kedy je nahr. termin Ruzomberskej sutaze, lebo p. Virag poslal prihlasku sutaze aj s terminom rovno na ZMOS bez konzultacie so mnou. Ked sa Ruzomberska sutaz nekonala vznikla kolizia terminov. Spolu s M.Maslom sme chceli najst iny termin konania.
Riesenie je jednoduche. Pockam kym sa odlieta Tvoja sutaz (12.-13.6.2010 - Dobsina). Ak by sa sutaz nemohla uskutocnit a bolo by potrebne vyuzit nahr. termin, najdem spolu s M.Maslom iny termin pre Ruzombersku sutaz tak aby sa serialu MaSR F3F mohlo zucastnit co najviac pilotov.
V ziadnom pripade nejde o svojvolne konanie LMK Ruzomberok a ani z mojej strany to tak nevidim.

8.juna 2010 - F.Ruisl, trener kat.F3F
5.

27.10.2008
Ing. O. Styk vyzval na diskusiu ohladom trénera F3F.
O. Styk je môj kamarát, ale ja si myslím, že by bolo potrebné diskutovat na tému prístupu klubov k organizácii seriálu.Aj on bez zdôvodnenia si prekladá záväzne termíny seriálu tak ako sa mu zachce!! Miesto schváleného septembrového termínu si to bez žiadneho schválenia urobí sútaž v októbri 2008 a to ešte na svahu kde sa prinajmenšom 8 rokov nelietalo a ten bol pre sútaž absolútne nevyhovujúci a miesto toho aby oznámil všetkým pilotom, že sa nelieta v sobotu len v nedelu. urobil to iba pre niektorých. Svah bol zarastený, neprehladný a letová báza bola postavená tak,že báza B bola postavená na úrovni vysokej brezy, kde sa nedalo tocit!!! O porušovaní pravidiel ani nehovorím, lietalo sa tam podla nejakých "nových" prešovských pravidiel nie pravidiel FAI !! Piloti,ktorí tam boli vedia o com hovorím. Výsledková listina bola spracovaná nedostatocne a nepravdivo.lebo sútaž sa lietala iba v nedelu a nie tak ako je tam uvedené, v dvoch dnoch!! Seriál F3F je slovenský seriál a nemá sa prispôsobovat úcasti pilotov z iných štátov, ktorí sú tam iba hostia!!!
Toto som musel povedat,lebo zastierat problémy , ktoré urobí klub za diskusiu o novom trénerovi považujem prinajmenšom za neférové!!
A teraz k trénerovi!!
1.Vyzývam Ing. B.Legerského, aby na tomto webe sebakriticky zhodnotil svoju cinnost v F3F ako aj v Predsedníctve KLMOS
2. Tréner je iba figúrka- administratívna a je jedno kto ho robí- voci každému F3F -kári mali výhrady,lebo si myslia, že oni sú najlepší!!
3.Podla mna nám/tej hrstke pilotov F3F trénera netreba, tých pár sútaži obhospodári aj predseda KLMOS P. Barbaric!!
4. Ked už nejaký ten tréner bude, tak zásadne to nemá byt ten kto už raz túto funkciu robil/Andoga, Maslo, Styk, Legerský/!
5.Trénerom nemôže podla mna nemôže a nesmie byt clovek, ktorý nevie co je to FAIR PLAY- toto je pre mna aj podla mna podstatné!!
6.Trénerom nemôže byt ani F3F -kársky turista/ doteraz chodil na sútaže iba sem - tam/.
7. Seriál 2009- lietat bez prekladania-kto sútaže prekladá kvôli osobným nie objektívnym podmienkam/nevhodné podmienky letové/ sútaž mu nepridelit! Radšej menej sútaži ale pripravených seriózne a kvalitne na kvalitných svahoch!!
8. Preco sa nelietala v náhradnom termíne sútaž ,ktorú organizoval LMK 08 Nitra ?
9.Trénerská cinnost nemá byt podriadená iba Viking Race!!
10.M - SR F3F 2009 nelietat ako seriál ako jednorázové M - SR podobne ako VR na svahoch Donovalov a Dobšinej/3+3/ jeden týžden. Ked sa piloti vedia uvolnit na 10 dni na VR tak sa uvolnia aj M - SR!!
11. Ked bude seriál - som za / tak k organizácii pristupovat maximálne zodpovedne/ dobrý, vyskúšaný svah, od sledované letové podmienky,dodržiavanie pravidiel.../
12. Žiadam predsedu KLMOS P. Barbarica , aby sa P -KLMOS vyjadrilo k práci Ing. B. Legerského
PS. Nech sa nikto neurazí za to co som napísal , ale ja to tak cítim, aby sme sa vnútorne necervenali/ už sútaž máme v LMK, MK za sebou- ved ludia sa tam najedli a sú asi spokojní/
S pozdravom Mgr. Steve Andoga - Clostermann
4.

17.10.2008
Bolo by dobre na tejto stránke urobit diskusiu ako dalej v roku 2009. Najskôr by sa mal vyjadrit súcastný tréner kategórie, prípadne sa dohodnut formou diskúzie a zvolit nového trénera pokial to nechce Brano dalej robit.
Pozdravujem, Styk
2.

13.11.2007
Ahojte F3F - kari!
Moja výzva bola adresovaná nie tomu, ktorý zverejnil resp. \"spracoval\" výsledky seriálu ale tomu kto je za výsledky zodpovedný a tomu, ktorého slova sa rozchádzajú z následnými cinmi a rozhodnutiami. Na zaciatku sozóny bolo zverejnené toto: 6 sútaží - 4 výsledky, 5 sútaži - 3 výsledky, 4 sútaže - 2 výsledky!
Ja si myslim, že sa nemylím. Tak žiadam \"kompetentného\" aby to dal do poriadku!!!
Prosím, aby táto moja reakcia bola na oficiálnej wesovej stránke F3F!
Dakujem Mgr. Andoga - Clostermann
3.

16.11.2007
Ahoj Stefan,
Neviem ako a kym bolo avizovane na zaciatku sezony ale rebricek vyhodnocujeme podla pravidiel ktore su zauzivane a platne od roku 2004. Pravidla pre vyhodnocovanie rebricka som posielal dna 02.02.2004 o 13:42 a si uvedeny v adresatoch. Cely mail vid nizsie. Doteraz nebola podana ziadna oficialna zmena ohladne vyhodnocovania rebricka F3F, takze vyhodnocujeme podla pravidiel ako v sezonach 2004, 2005 a 2006. Z uvedeneho mailu citujem: Výpocet rebrícka bude nasledovný: - zo šiestich regulárne odlietaných sútaží sa budú zapocítavat štyri - z piatich regulárne odlietaných sútaží sa budú zapocítavat štyri - zo štyroch regulárne odlietaných sútaží sa budú zapocítavat tri - z troch regulárne odlietaných sútaží sa budú zapocítavat dve - z dvoch regulárne odlietaných sútaží sa budú zapocítavat dve
BL


12.11.2007
Výsledky seriálu F3F 2007 som spracoval na základe informácie od B.Legerského(trénera F3F).
F.Ruisl

1.

7.11.2007
Žiadam prepracovat výsledky seriálu F3F 2007 tak ako bolo na zaciatku sezóny avizované. To znamená, že bolo odlietaných pät sútaži a tak sa maju zapocítat do seriálu nie štyri sútaže ale iba tri!!
Dakujem Mgr. Andoga - Clostermann